10. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları Neler?

10. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları Neler?

10. sınıf Türk edebiyatı konuları neler? 10. sınıfta edebiyat dersinde hangi konular var? 10. sınıf Türk edebiyatı müfredatında yer alan konuların listesi. Lise 2 Türk edebiyatı konuları neler?

I. ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI

 1. Edebiyat-Tarih İlişkisi
 2. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

II. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

 1. Destan Dönemi
 2. Sözlü Edebiyat     
  • Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)          
   • Sagu          
   • Koşuk     
  • Olay Çevresinde Oluşan Metinler          
   • Destan
 3. Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri)

III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

 1. XI. – XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü
 2. İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI. – XII. yy)
  • Kutadgu Bilig          
  • Atabetü’l-Hakayık          
  • Divan-ı Hikmet          
  • Divanü Lugati’t-Türk
 3. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII – XIV. yy)     
  • Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)          
   • İlahi          
   • Nefes          
   • Gazel     
  • Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler          
   • Battalname          
   • Dede Korkut Hikâyeleri          
   • Danişmend name          
   • Mesnevi     
  • Öğretici Metinler          
   • Tasavvufi Metinler          
   • Nasrettin Hoca Fıkraları
 4. XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı     
  • Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)          
   • Divan Şiiri               
    • Gazel              
    • Kaside               
    • Rubai               
    • Şarkı               
    • Tuyuğ               
    • Murabba               
    • Terkibibent          
   • Halk Şiiri               
    • Anonim Halk Şiiri                    
     • Mani                    
     • Türkü               
    • Âşık Tarzı Halk Şiiri                    
     • Koşma                    
     • Semai               
    • Dini Tasavvufi Türk Şiiri                    
     • Methiye
  • Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
   • Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler
    • Halk Hikâyeleri                    
    • Mesnevi               
   • Göstermeye Bağlı Metinler (Temaşa)
    • Karagöz
    • Meddah
    • Orta Oyunu
  • Öğretici Metinler
   • Tezkire                   
   • Seyahatname
   • İlmi Eserler

Benzer İçerikler

11. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları Neler?
12. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları Neler?
9. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları Neler?
Türk Edebiyatı Postmodern Şiirlere Örnekler
Halk Edebiyatı 75
Türk Edebiyatında Şiir Tür ve Biçimleri
Takip Et
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör