11.sınıf coğrafya 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları 2023-2024 MEB müfredatına uygun olarak pdf ve word belgesi formatlarında hazırlanmış sınavlardır. Coğrafya dersi 11.sınıflar için 1. dönemin ilk yazılı sınav soruları HangiSoru ve öğretmenleri tarafından her sene güncel olarak paylaşılmaya devam etmektedir. 11. sınıf coğrafya 1. dönem 1. yazılı soruları test, klasik soru tipleriyle cevap anahtarlı, cevapsız, önizleme seçenekleriyle fen lisesi, anadolu lisesi, meslek ve imam hatip liseleri için uygun seviyelerde paylaşılmaktadır.
11.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Hazırlık
Sınava hazırlanan öğrencilerimiz için çalışacakları yerlerin ana ve alt başlıklarını hangi ünitelerden soruların geleceğini aşağıda belirttik.
11.sınıf coğrafya dersi 1.dönem 1.yazılı sınav sorularında 1. ve 2. üniteye ait konulardan sorular gelmektedir. Şimdi bu ünitelere ait başlıklara ve önemli noktaların alt başlıklarına bakalım:
1.ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER
1.Bölüm: Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi

Biyoçeşitlilik, Ekosistem, Habibat, Adaptasyon
Biyoçeşitliliğin yeryüzüne dağılışını etkileyen farktörler
Ekosistemlerin unsurları: Canlı, cansız unsurlar
Enerji akışı ve madde döngüleri
Besin zinciri ve enerji akışı: bitkiler (üreticiler), hayvanlar (tüketici), otçul, etçil, hepçil
Madde döngüleri (karbon, azot, su)
Denizel su ekosistemleri (okyanus, deniz)
Karasal su ekosistemleri (akarsu, gö, bataklık)

2.ÜNİTE BEŞERİ SİSTEMLER
2.Bölüm: Yerleşmelerin Özellikleri
Şehirlerin fonksiyonları ve değişimi
İdarei şehirler, dini şehirler, askeri şehirler, liman şehirleri, tarım, sanayi, maden, turizm şehirleri, kültürel şehirler, ticaret şehirleri.