11.sınıf coğrafya 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları 2022-2023 MEB müfredatına uygun olarak pdf ve word belgesi formatlarında hazırlanmış sınavlardır. Coğrafya dersi 11.sınıflar için 1. dönemin ilk yazılı sınav soruları HangiSoru ve öğretmenleri tarafından her sene güncel olarak paylaşılmaya devam etmektedir. 11. sınıf coğrafya 1. dönem 1. yazılı soruları test, klasik soru tipleriyle cevap anahtarlı, cevapsız, önizleme seçenekleriyle fen lisesi, anadolu lisesi, meslek ve imam hatip liseleri için uygun seviyelerde paylaşılmaktadır.

11.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Hazırlık

Sınava hazırlanan öğrencilerimiz için çalışacakları yerlerin ana ve alt başlıklarını hangi ünitelerden soruların geleceğini aşağıda belirttik.

11.sınıf coğrafya dersi 1.dönem 1.yazılı sınav sorularında 1. ve 2. üniteye ait konulardan sorular gelmektedir. Şimdi bu ünitelere ait başlıklara ve önemli noktaların alt başlıklarına bakalım:

1.ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER

1.Bölüm: Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi

  • Biyoçeşitlilik, Ekosistem, Habibat, Adaptasyon
  • Biyoçeşitliliğin yeryüzüne dağılışını etkileyen farktörler
  • Ekosistemlerin unsurları: Canlı, cansız unsurlar
  • Enerji akışı ve madde döngüleri
  • Besin zinciri ve enerji akışı: bitkiler (üreticiler), hayvanlar (tüketici), otçul, etçil, hepçil
  • Madde döngüleri (karbon, azot, su)
  • Denizel su ekosistemleri (okyanus, deniz)
  • Karasal su ekosistemleri (akarsu, gö, bataklık)

2.ÜNİTE BEŞERİ SİSTEMLER

2.Bölüm: Yerleşmelerin Özellikleri

Şehirlerin fonksiyonları ve değişimi

İdarei şehirler, dini şehirler, askeri şehirler, liman şehirleri, tarım, sanayi, maden, turizm şehirleri, kültürel şehirler, ticaret şehirleri.