11. sınıf edebiyat 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları indir. 11. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için hazırlanmış en güncel yazılı sorularını pdf ve word belgesi formatlarında hemen indirebilirsiniz. Türk dili ve edebiyatı 11.sınıf edebiyat dersi 1. dönem 1. yazılı soruları 2022-2023 MEB müfredatına uygun olarak HangiSoru ve öğretmenleri tarafından paylaşılmaktadır.

11.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık İçin Çalışılacak Yerler:

GİRİŞ

  • Edebiyat ve Toplum İlişkisi
  • Edebiyatın Sanat Akımları İle İlişkisi
  • Türk Edebiyatını Etkileyen Belli Başlı Batı Edebiyatı Akımları:

→ Klasisizm

→ Romantizm

→ Naturalizm

→ Parnasizm

→ Sembolizm

→ Sürrealizm

→ Fütürizm

→ Empresyonizm

→ Ekspresyonizm

→ Egzistansiyalizm

→ Modernizm, Postmodernizm

HİKAYE

  • Cumhuriyet Dönemi’nde Hikaye (1923 – 1940)

→ Olay Hikayeciliği (1923-1940)

→ Durum Hikayeciliği (1923-1940)

→ Dönemin Belli Başlı Öykü Yazarları ve Eserleri

→ Cumhuriyet Dönemi’nde Hikaye (1940-1960)

→ Bireyin İç Dünyasının Esas Alan Hikaye ve Temsilcileri

→ Toplumcu Gerçekçi Anlayışa Bağlı Hikaye ve Temsilcileri

→ Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Hikaye ve Temsilcileri

→ Modernist Hikaye ve Temsilcileri

ŞİİR

  • Tanzimat Edebiyatı’nda Şiir

→ Birinci Dönemin Şiir Anlayışı

→ Dönemin Şairleri ve Eserleri

→ İkinci Dönemin Şiir Anlayışı

→ Dönemin Şairleri ve Eserleri

→ Servetifünun Edebiyatı’nda Şiir

→ Fecri Ati Edebiyatı’nda Şiir

Saf Şiir