2023-2024 MEB müfredatı ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanan 11.sınıf kimya 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevaplarını pdf ve word belgesi formatlarında hemen indirebilirsiniz. 11.sınıf kimya 1.dönem 1.yazılı soruları test, klasik gibi farklı soru tipleriyle Anadolu, fen, meslek ve imamhatip liselerine ve farklı sınıf seviyelerine (kolay, orta, zor) uygun farklı sınavlar olarak eklenmektedir.
11.sınıf kimya 1.dönem 1.yazılı soruları hazırlık notları
11. sınıf kimya dersi birinci dönem birinci yazılı sorularında ağırlıklı olarak 1.ünite olan Modern Atom Teorisi’nden sorular çıkmaktadır. Şimdi bu üniteye ve sınava çalışırken yapacağınız hazırlıkta dikkat edilecek bölümlere bakalım: 
1.ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

Atomun Kuantom Modeli

Bohr atom modelinin sınırlılıkları, orbital kavramı, kuantum syıları ve orbitallerin enerji seviyeleri bilinmelidir.

Periyodik Sistem ve Elektron Dizimleri

Hund kuralı, Pauli ilkesi ve Aufbau kuralı bilinmeli, elektron dizilimleri yapılıyor olmalıdır.

Periyodik Özellikler

Atomik yarıçap, iyonlaşma enerjisi, metalik-ametalik özellik, elektron ilgisi, elektronegatiflik ve oksit bileşiklerin asitlik-bazlık özelliklerinin periyodik sistemdeki değişimleri bilinmelidir.

Elementleri Tanıyalım

s, p, d, f, blok elementleri ve soy gazların genel özellikleri bilinmelidir.

Yükseltgenme Basamakları

Periyodik sistemin farklı bloklarında yer alan elementlerin oluşturdukları bileşik ve iyon yapılarında aldıkları yükseltgenme basamakları bilinmeli ve hesaplanmalıdır.