11.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soruları 2023-2024 MEB müfredatı ve kazanımlarına uygun olarak cevapları ile indirmeniz için paylaşılmaktadır. 11. sınıf tarih dersi 1. dönem 1. yazılı sorularını pdf ve word belgesi formatlarında önizleme seçeni ile indirebilirsiniz. 11.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soruları test, klasik soru tipleri ile fen, anadolu, meslek ve imam hatip lise türlerine uygun olarak farklı sınavlar şeklinde paylaşılmaktadır.
11.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Hazırlık Notları
1.ÜNİTE: DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774)
2.ÜNİTE: DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI

XVIII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisindeki Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimleri,
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia Barşı’nın rolünü
Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkileri
XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin, Batı ve Doğu siyaseti,
Yeni Çağ Avrupa’sında meydana gelen gelişmeler,
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askeri ve ekonomik yapısında meydana gelen dönüşümler

Anahtar Kavramlar:
Lale devri
Rönesans
Ruhban sınıfı
Hümanizm
Otuz Yıl Savaşları
Kutsal İttifak
Sömürgecilik
Reform
Matbaa
Kapitülasyon
Modern Devlet
Diplomasi
Milli Monarşi