11.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soruları 2022-2023 MEB müfredatı ve kazanımlarına uygun olarak cevapları ile indirmeniz için paylaşılmaktadır. 11. sınıf tarih dersi 1. dönem 1. yazılı sorularını pdf ve word belgesi formatlarında önizleme seçeni ile indirebilirsiniz. 11.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soruları test, klasik soru tipleri ile fen, anadolu, meslek ve imam hatip lise türlerine uygun olarak farklı sınavlar şeklinde paylaşılmaktadır.

11.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Hazırlık Notları

1.ÜNİTE: DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774)

2.ÜNİTE: DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI

  • XVIII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisindeki Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimleri,
  • Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia Barşı’nın rolünü
  • Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkileri
  • XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin, Batı ve Doğu siyaseti,
  • Yeni Çağ Avrupa’sında meydana gelen gelişmeler,
  • Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askeri ve ekonomik yapısında meydana gelen dönüşümler

Anahtar Kavramlar:

Lale devri

Rönesans

Ruhban sınıfı

Hümanizm

Otuz Yıl Savaşları

Kutsal İttifak

Sömürgecilik

Reform

Matbaa

Kapitülasyon

Modern Devlet

Diplomasi

Milli Monarşi