12.sınıf coğrafya 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevaplarını pdf ve word belgesi formatlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılına uygun olarak hemen indirebilirsiniz. 12. sınıf coğrafya dersi 1. dönem 1. yazılı soruları test ve klasik soru tipleriyle farklı sınıf seviyelerine ve anadolu, meslek, fen lisesi, imam hatip liseleri türlerine uygun olarak eklenmektedir. 12. sınıf coğrafya 1. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı olarak indirilebilir.
12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Hazırlık
12.sınıf coğrafya 1.dönem 1. yazılı sınavlarında ağırlıklı olarak 1. ünite ve 2. üniteden sorular sorulmaktadır. Şimdi bu ünitelere ve içeriklerine göz atalım:

12.1. DOĞAL SİSTEMLER

Ünite Açıklaması

Bu ünitede sırasıyla ekstrem doğa olayları ve etkileri, gelecekte doğal sistemlerde meydana
gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri konularına yer verilecektir.

Kazanım ve Açıklamaları

12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar.
12.1.2. Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur.
a) Gelecekte, doğal sistemlerdeki değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki olası sonuçlarına vurgu yapılır.
b) Çölleşme ve çölleşmeye karşı alınması gereken önlemler üzerinde durulur.
c) Kyoto Protokolü’ne değinilir.

Coğrafi Beceriler

Coğrafi gözlem (kzm. 12.1.1)
Değişim ve sürekliliği algılama (12.1.2)
Kanıt kullanma (12.1.1)
Zamanı algılama (12.1.2)

12.2. BEŞERÎ SİSTEMLER

Ünite Açıklaması

Bu ünitede sırasıyla bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri; şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri; nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler; ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri; Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri; hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri; ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler; ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin ilişkisi; Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi; dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri; Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri; tarihî ticaret yolları ve Türkiye’nin konumu; Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri; Türkiye’deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisi, Türkiye’nin turizm potansiyeli ve turizmin Türkiye ekonomisindeki yeri konularına yer verilecektir.