12.sınıf edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları pdf ve word belgesi formatlarında indirmeniz için eklenmektedir. 12. sınıf Türk dili ve edebiyatı 1. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı olarak test, klasik soru tipleriyle hazırlanmaktadır. Türk dili ve edebiyatı 12.sınıf 1.dönem 1.yazılı soruları anadolu lisesi, meslek, fen lisesi, imam hatip liselerine uygun farklı sınavlar olarak paylaşılmaktadır.
12.sınıf edebiyat 1.dönem 1.yazılı hazırlık
1. Edebiyat ile düşünce akımları / felsefe arasındaki ilişki
2. Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki
3. Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler
4. İlk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri
* Edebî eserlerin bir düşünce akımını / felsefi anlayışı yansıtabileceği, aynı şekilde
felsefenin de edebiyattan yararlanabileceği üzerinde durulur.
* Siyasi ve toplumsal değişim, teknoloji, çeviri, yazarların dil tercihleri gibi hususların yazı ve konuşma dilini etkilediği belirtilir.
Dil bilgisi konuları:

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.