5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları
5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları indir. Yeni müfredata uygun sosyal bilgiler 5. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınav soruları ve cevapları. Yazılı sınavları birbirinden farklı tarzda hazırlanan yazılı sorularından oluşmakla birlikte çoğunluk çoktan seçmeli sosyal bilgiler sınavlarına ayrılmıştır. İçerisinde cevap anahtarlı olan yazılı sınavı da bulunmaktadır. Kolay, orta ve zor seviye sınavlar da eklenmiştir.
Öğrencilerin cevapları işaretlemeleri için form olan yazılı soruları da bulunmaktadır. Klasik tarzda, boşluk doldurmalı yazılı sınavlarına da yer vermeye çalıştık. 5. sınıf 1. dönem 1. yazılı soruları sosyal bilgiler indir.
5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı sınav konuları ve kazanımları:
1. Birey ve Toplum

Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar.
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.

2. Kültür ve Miras

Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.
Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki rolünü analiz eder.
Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir.