6.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı Soruları
6.sınıf matematik 1.dönem 1.yazılı soruları güncel eğitim öğretim yılında öğretmenlerimizin hazırladığı yeni sınavlardan derlenerek paylaşılmaktadır. Bazı sınavlar cevap anahtarlı olmakla birlikte bir kısmı çözümlü olarak eklenmekte ve sınava hazırlıkta öğrencilere yardımcı olunmaktadır.
6. sınıf matematik 1.dönem 1.yazılı soruları zor, kolay, orta seviye gibi farklı seviyelere uygun olacak çeşitliliğe sahiptir. Test, klasik farklı soru tipleriyle hazırlanan sınavları pdf ve word belgesi olarak indirebilirsiniz..
Matematik dersi 6. sınıf birinci dönem birinci yazılı sınav sorularını indirmeden inceleyebilir ve aradığınız sınavı tek seferde indirebilirsiniz.
6. sınıf matematik 1.dönem 1.yazılı yoklama sınav konuları ve kazanımları:
Doğal Sayılarla İşlemler
Terimler veya kavramlar: doğal sayılar, kuvvet (üs), taban, üslü ifade
Semboller: çarpma işareti: “ . ”
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.
a) Eşitliklerin anlamlı öğrenilmesi için modellerden yararlanılır.
b) Örneğin aşağıdaki dikdörtgenin alanı hesaplanırken parantez kullanmayla ilgili verilen 5(2+8) = 5.2 + 5.8 ve 5.2 + 5.8 = 5(2+8) gibi durumlar ayrı ayrı incelenebilir.
Çarpanlar ve Katlar
Terimler veya kavramlar: çarpan, kat, bölen, asal sayı, ortak bölen, ortak kat
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır.
a) 6’ya kalansız bölünebilme kuralının 2 ve 3’e kalansız bölünebilme kuralından yararlanılarak geliştirilebileceği dikkate alınır.
b) Kuralların kullanımında harfli ifadelere yer verilmez. Asal sayıları özellikleriyle belirler.
Eratosthenes (Eratosten) kalburu yardımıyla 100’e kadar olan asal sayılar bulunur.
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer.
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) bulmaya yönelik problemlere bu sınıf düzeyinde girilmez