6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

6.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları indir. Yeni müfredata uygun sosyal bilgiler 6. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınav soruları cevap anahtarlı hazırlanmış birçok güncel sınavı bulabileceğiniz sayfamızdasınız.

Yazılı sınavları birbirinden farklı tarzda hazırlanan yazılı sorularından oluşmakla birlikte çoğunluk çoktan seçmeli sosyal bilgiler sınavlarına ayrılmıştır. İçerisinde cevap anahtarlı olan yazılı sınavı da bulunmaktadır. Öğrencilerin cevapları işaretlemeleri için form olan yazılı soruları da bulunmaktadır. 6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları test, klasik sorular ile hazırlanmış güncel yazılı sınavları. Kolay, orta ve zor seviye sınavlar ile her sınıf seviyesine uygun sınavları bulabilirsiniz.

6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı konuları ve kazanımları:

1. Birey ve Toplum

 • Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.
 • Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.
 • Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular.
 • Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.
 • Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.

2. Kültür ve Miras

 • Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 • İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar.
 • Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.
 • Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder.
 • Türkiye Selçukluları Dönemi’nde gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerin Anadolu’nun yurt edilme süreci üzerindeki etkisine vurgu yapılır.
 • Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar.