7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024

1235 İleri

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları
7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları 2023-2024 MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlanan cevapları ile indirebileceğiniz güncel yazılı sınavlardır. Test, klasik, çoktan seçmeli ve karma soru tipleriyle hazırlanan bu sınavları pdf ve word belgesi olarak indirin. Sosyal bilgiler 7.sınıf 1.dönem 1.yazılı soruları içinde kolay, zor ve orta seviye sınavlar için farklı sınavları bulabilirsiniz.
7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı sınav konuları ve kazanımları:
1. Birey ve Toplum

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.
Seçilen bir iletişim kanalının (TV, İnternet, akıllı telefonlar vb.) bireyler arasındaki iletişimi ve toplumsal
olarak da kültürü nasıl değiştirdiği ele alınır.
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.
Özel hayatın gizliliği, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve doğru bilgi alma hakkı ile kitle iletişim özgürlüğü
arasındaki ilişki ele alınır.

2. Kültür ve Miras

Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.
Kuruluştan İstanbul’un fethine kadar olan dönemde devletin hüküm sürdüğü yerler ile iskân politikası, askerî, ekonomik ve toplumsal yapı detaya girilmeden ele alınır.
Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili farklı tarihsel yorumlara değinilir.
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
Gaza ve cihat anlayışı, istimâlet politikası, millet sistemi üzerinde durulur.
Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.
Coğrafi keşifler, Rönesans, Aydınlanma Çağı, Reform, Fransız İhtilali, Sanayi İnkılâbı, sömürgecilik ve
bunların neden olduğu karmaşa ile insan hakları ihlallerine değinilir.
Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal
ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.
Yerli ve yabancı seyyahların seyahatnamelerinden örneklere yer verilir

7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı sorularını cevapları ile online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.