8. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Yazılı Soruları
8. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları indir. 8. sınıf İngilizce 1.dönem 1.yazılı soruları test, klasik, çoktan seçmeli karma sorular ile 2023-2024 MEB müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. 8.sınıf İngilizce 1.dönem 1.yazılı soruları kolay, zor ve orta seviye sorularla hazırlanmıştır. Bu sınavları cevap anahtarlı olarak pdf ve word belgesi olarak indirebilirsiniz.
8. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılı soruları konu ve kazanımları
Friendship

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Kabul etme ve reddetme / Özür dileme / Açıklamalar ve nedenler sunmak)
Making simple inquiries (Basit sorgulamalar yapmak)

Teen Life

Expressing likes and dislikes (Beğenip beğenilmediğini ifade etmek)
Expressing preferences (Tercihleri ifade etme)
Stating personal opinions (Kişisel görüşlerin belirtilme)
(Making simple inquiries) (Basit sorgulamalar yapmak)

In The Kitchen

Describing simple processes (Basit süreçleri tanımlama)
Expressing preferences (Tercihleri ifade etme)
Making simple inquiries (Basit sorgulamalar)