8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları
8. sınıf inkılap tarihi 1. dönem 1. yazılı soruları 2023-2024 eğitim öğretim yılına uygun olarak hazırlanmış sınavlardır. Bu sınavları cevap anahtarlı olarak pdf ve word formatlarında indirebilirsiniz. Farklı öğrenci seviyelerine uygun farklı sınavlar kolay, zor ve orta seviye sınıflar için uygundur.
8. sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi birinci dönem birinci yazılı soruları test, klasik sorular ile hazırlanan güncel yazılı sınavlardır.
8. sınıf inkılap tarihi 1. dönem 1. yazılı konuları ilk iki üniteden çıkmaktadır:
1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor

Avrupa’daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti’nin 20. yüzyıl başlarındaki siyasi ve sosyal durumu
Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinin oluşumu
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişiler
Mustafa Kemal’in askeri hayatı ile ilgili olaylar

2.Ünite Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

1. Dünya Savaşı’nın sebepleri
1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu
Mondros Ateşkes Antlaşması
Kuvayı Milliye oluşum süreci ve sonrası
Milli Mücadele sürecinde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmalar
Misak-ı Milli
Ayaklanmalar
Mustafa Kemal ve Türk milletinin Sevr’e tepkileri