8. Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları
8. Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve cevaplarını hemen indirebilirsiniz. 8. sınıf matematik 1.dönem 1.yazılı soruları test, klasik, çoktan seçmeli karma sorular ile hazırlanan güncel MEB müfredatına uygun yazılı sınavlarıdır.
8. sınıf matematik dersi 1.dönem 1.yazılı sorularını indirmeden önce ön izleme ile sınavın görüntüsünü görebilir ve istediğiniz sınavı kolayca seçip indirebilirsiniz. Matematik 8. sınıf 1. dönem 1. yazılı soruları pdf ve word belgesi olarak hazırlanmıştır. Sınav başlıklarında testlerin öğrenci seviyelerine göre kolay, zor ya da orta seviye olup olmadığını ön izleme yaparak inceleyebilir ya da sınav başlığına göz atabilirsiniz. Aynı zamanda cevapları olan sınavları, başlıklarında 8. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı olarak belirtilmektedir..
8. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı sınav konu ve kazanımları

Çarpanlar ve Katlar
– Terimler veya kavramlar: en büyük ortak bölen (EBOB), en küçük ortak kat (EKOK)
– Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.
Bir pozitif tam sayının asal çarpanlarını bulmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.
– İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili
problemleri çözer.
Alan ve hacim hesaplamayı gerektiren problemlere girilmez.
– Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.
Üslü İfadeler
Terimler veya kavramlar: çok büyük ve çok küçük sayılar, bilimsel gösterim
– Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar.
– Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
– Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
– Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.
– Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır
Kareköklü İfadeler
– Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
– Kare modelleri kullanılarak alanla kenar arasındaki ilişkiden yararlanılarak bir sayıyla karekökü arasındaki ilişki ele alınabilir.
– Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
– Kareköklü bir ifadeyi a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
– Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
– Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
– Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.
– Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
– Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir