8. Sınıf Matematik Konuları Neler? MEB (2015 2016)

8. Sınıf Matematik Konuları Neler? MEB (2015 2016)

8. Sınıf matematik konuları neler? 8. sınıf matematik dersinde hangi konular vardır? 8. Sınıf ortaokul matematik hangi ünitede hangi konu var? Aşağıda yer alan ünite ve konu dağılımları Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) güncel 8. sınıf matematik müfredatına göre düzenlenmiştir.

8. Sınıf Matematik 1. ÜNİTE KONULARI

 • 1. Bölüm: Üslü Sayılar
 • Bir Tam Sayının Negatif Kuvvetleri
 • Rasyonel Sayıların Kendisi ile Tekrarlı Çarpımı
 • Ondalık Kesirlerin Kendisi ile Tekrarlı Çarpımı
 • Üslü Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemleri
 • Çok Büyük ve Çok Küçük Sayılar
 • 2. Bölüm: Kareköklü Sayılar
 • Kareköklü Sayıları Keşfetme
 • 3. Bölüm: Gerçek Sayılar
 • Rasyonel Sayıların Ondalık Açılımı ve İrrasyonel Sayılar
 • Rasyonel Sayıların Yoğunluğu (Sıklığı)
 • 4. Bölüm: Kareköklü Sayılarla İşlemler
 • Kareköklü Sayıları a√b Şeklinde Yazma, Kareköklü Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri
 • Kareköklü Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri
 • Ondalık Kesirlerin Karekökleri

2. ÜNİTE MATEMATİK KONULARI

 • 1. Bölüm: Örüntüler ve İlişkiler
 • Özel Sayı Örüntüleri
 • Aritmetik ve Geometrik Diziler
 • 2. Bölüm: Cebirsel İfadeler
 • Denklem ile Özdeşlik Arasındaki İlişki ve Özdeşlikleri Modellerle Açıklama
 • Cebirsel İfadeleri Çarpanlarına Ayırma
 • Rasyonel Cebirsel İfadelerle İşlem Yapma
 • 3. Bölüm: Denklemler
 • Rasyonel Denklemlerin Çözümü
 • Doğrusal Denklem Sistemlerini Yerine Koyma Metodu ile Çözme
 • Doğrusal Denklem Sistemlerini Yok Etme Metodu ile Çözme
 • Doğrusal Denklem Sistemlerinin Grafikle Çözümü
 • 4. Bölüm: Eşitsizlikler
 • Eşitlik ve Eşitsizlik Arasındaki İlişkiyi Belirleme
 • Eşitsizliklerin Çözümü
 • İki Bilinmeyenli Eşitsizliklerin Grafikleri

3. ÜNİTE MATEMATİK KONULARI

 • 1. Bölüm: Üçgende Kenar Açı İlişkisi
 • Eski Terimler
 • Üçgenlerin Kenarları Arasındaki İlişkiler
 • Üçgende Kenar – Açı İlişkisi
 • 2. Bölüm: Üçgen Çizimi ve Üçgende Yardımcı Elemanlar
 • Kenar Uzunlukları Verilen Üçgeni Çizme
 • Bir Kenar Uzunluğu ile İki Açı Ölçüsü Verilen Üçgeni Çizme
 • İki Kenar Uzunluğu ile Bu Kenarları Arasındaki Açısı Verilen Üçgeni Çizme
 • Üçgende Yükseklik
 • Üçgende Açıortay
 • Üçgende Kenarortay ve Kenar Orta Dikme
 • 3. Bölüm: Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
 • Üçgenlerde Eşlik
 • Kenar-Açı-Kenar (K.A.K) Eşlik Şartı
 • Açı-Kenar-Açı (A.K.A) Eşlik Şartı
 • Kenar-Kenar-Kenar (K.K.K) Eşlik Şartı
 • Üçgenlerin Benzerliği
 • Üçgenlerde Benzerlik Şartları
 • 4. Bölüm: Pisagor Bağıntısı
 • Pisagor Bağıntısı
 • 5. Bölüm: Dik Üçgendeki Dar Açıların Trigonometrik Oranları
 • Dar Açıların Trigonometrik Oranları
 • 6. Bölüm: Eğim
 • Doğrunun Eğimi
 • Klinometre Yapalım
 • Doğrunun Eğimi ile Denklemi Arasındaki İlişki

4. ÜNİTE MATEMATİK KONULARI

 • 1. Bölüm: Kombinasyon ve Permütasyon
 • Bir Kümenin Kombinasyonlarını Belirleme
 • Permütasyon ve Kombinasyon Arasındaki Fark
 • 2. Bölüm: Olay ve Olasılık Çeşitleri
 • Bağımlı ve Bağımsız Olaylar
 • Olasılık Çeşitleri
 • 3. Bölüm: : Merkezî Eğilim Ve Yayılma Ölçüleri İle İstatistiksel Temsil Biçimleri
 • Histogram Oluşturma
 • Standart Sapma
 • İstatistiksel Temsil Biçimleri

5. ÜNİTE MATEMATİK KONULARI

 • 1. Bölüm: Prizmalar
 • Prizma İnşa Etme ve Açınımını Çizme
 • Dik Prizmaların Yüzey Alan ve Hacim Bağıntıları
 • 2. Bölüm: Piramitler
 • Piramit İnşa Etme ve Açınımını Çizme
 • Piramitlerin Yüzey Alan ve Hacim Bağıntıları
 • 3. Bölüm: Koni
 • Koni İnşa Etme ve Yüzey Alan Bağıntısını Oluşturma
 • Dik Koninin Hacmi
 • 4. Bölüm: Küre
 • Küre İnşa Etme, Yüzey Alan ve Hacim Bağıntısını Oluşturma
 • 5. Bölüm: Geometrik Cisimlerin Hacimleri ve Yüzey Alanlarını Tahmin Etme, Bunlarla İlgili Problem Çözme ve Kurma

6. ÜNİTE MATEMATİK KONULARI

 • 1. Bölüm: Örüntüler
 • Fraktal Oluşturma
 • 2. Bölüm: Yansıma, Öteleme ve Dönme Hareketleri
 • Koordinat Düzleminde Yansıma, Dönme ve Öteleme
 • 3. Bölüm: Geometrik Cisimlerin Ara Kesitleri ve Simetrileri
 • Geometrik Cisimlerin Simetrileri ve Ara Kesitleri
 • 4. Bölüm: Çok Yüzlüler, Yapıların Görünümleri ve İz Düşümü
 • Çok Yüzlüler Oluşturma
 • Yapıların Görünümleri
 • Perspektif Çizimi

Benzer İçerikler

7. Sınıf Matematik Konuları Neler? 2015 2016
TEOG Matematik Konuları Neler? (1. Dönem ve 2. Dönem)
8. Sınıf TEOG Matematik Konuları Neler? Kaç Soru Çıkıyor?
Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı
8. Sınıf Matematik Konuları
4. Sınıf Matematik Konuları
Takip Et
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör