9.sınıf kimya 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları. 9. sınıf kimya 1. dönem 1. yazılı sınavı, klasik sorular, test soruları ve cevap anahtarı. 2023-2024 eğitim yılına uygun olarak paylaşılan 9. sınıf kimya 1.dönem 1.yazılı soruları pdf ve word belgesi olarak paylaşılmıştır. 9. sınıf kimya 1. dönem 1. yazılı soruları Anadolu, meslek, fen ve imamhatip liselerine uygun seviyelerde paylaşılmaktadır.
9.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Hazırlık Çalışmalarında Yer Alacak Konular


1.ÜNİTE KİMYA BİLİMİ
1. Bölüm:

Simyadan Kimyaya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları

Dikkat edilmesi gereken öğrenci notları:

Simya Dönemi
Kimyanın Bilim Olma Süreci
Simyadan Kimyaya Aktarılan Bulgular
Kimya Bilimine Katkı Sağlayan Bilim İnsanları
Kimya Disiplinleri
Kimya İle İlgili Meslekler


2.ÜNİTE: ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
1. Bölüm:

Atom Modelleri
Atomun Yapısı
Tanecik Türleri

Dikkat edilmesi gereken öğrenci notları:

Dalton Atom Modeli
Thomson Atom Modeli
Rutherford Atom Modeli
Bahr Atom Modeli
Atomon Temel Tanecikleri
İzotop, İzoton, İzobar ve İzoelektronik Tanecikleri