Ahmedî Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Eserleri, Kişiliği

Biyografi

Ahmedî kimdir? Hayatı, eserleri, kişiliği, eserleri, kitapları, dili kullanış biçimi, hangi yüzyılda yaşadığı hakkında bilgiler.

Ahmedî (1334 – 1413) Hayatı, Biyografisi

Sabâ Mesih-dem olub bahardan bu gece

Hıta-ya benzedi gülşen nigardan bu gece

Sabuh içmedi gündüz çemende gül ruhsar

Bu nerkisün gözü nedür humardan bu gece

Divan şairi. Kütahya’da doğduğu, Amasya’da öldüğü sanılmaktadır. Asıl adı Taceddin İbrahim‘dir. İlk öğrenimini Anadolu’da geçirdikten sonra, Mısır’da okudu. Kütahya’ya yerleşti. Germiyan beylerinden Süleyman Şah, Osmanlılar Germiyan Beyliği’ni ele geçirince Yıldırım Beyazıt, Ankara Savaşından sonra Timur daha sonraları Yıldırım’ın oğulları Emir Süleyman ile l. Mehmet, bu ünlü şairi görevlerine aldılar. Şairliğinin yanısıra iyi bir doktor, ansiklopedik bir bilgin, hattat ve musavvir’di. Ömrünün çoğu Bursa’da geçti. Amasya’da öldüğü zaman divan katibi bulunuyordu.

Ahmedi’nin edebi kişiliği, edebiyatı, dili, üslubu

İlk divan şairlerimizin en büyüğü odur. Kendisinden sonraki divan şairlerini kuvvetle etkilemiştir. 14. yüzyıl Anadolu Türkçesini ustalıkla, yabancı sözcüklerle, yabancı dil kuralları ile birlikte kullanır. Üstün bir zevkle, titiz bir dikkatle din dışı konuları işler.

Ahmedi’nin Eserleri, kitapları:

İskendername (10.000 beyitlik mesnevi) İskender’i anlatırken öğütler verdiği kitabıdır.

Cemşid ü Hurşid (5.000 beyitlik mesnevi): Emir Süleyman’ın isteği üzerine yazılan güzel bir aşk hikayesi.

Divan: Yaşantılarını anlatan, gerçek kişiliğini gösteren, en kudretli şiirlerinin toplandığı kitap.

Hayrat al ukala: Akılların Hayatı, Türkçe bir kaside

Kaside-i Sarsari Şerhi: Şbn Arapşah’tan nakil

Mirkat al-adab: Edepler Merdiveni, sözlük biçiminde, Farsça manzum bir eser.

Takip Et
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör