Ahmet Paşa Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Eserleri, Kişiliği

Biyografi

Ahmet Paşa kimdir? Ahmet Paşa’nın hayatı, biyografisi, eserleri, divanı, kişiliği, edebi kişiliği, sanatı ve edebiyatı hakkında bilgiler.

Ahmet Paşa (? – 1497)

Gül yüzünde göreli zülf-i sermen-say gönül,

Kara sevdada yeler bi-ser ü bi-pay gönül

Vay gönül vay bu gönül, vay gönül, ey vay gönül!

Ahmet Paşa Kimdir? Ahmet Paşa’nın Hayatı, Biyografisi

Divan şairlerimizin ilk büyük ustası, çağının Osmanlı Türkçesini en güzel kullanan şair. Edirne’de doğdu. Kazasker Veliyüddin Efendi’nin oğludur. İyi bir medrese kültürü aldıktan sonra sırasıyla Bursa’da 2. Murat medresesinde müderiislik, Edirne’de kadılık görevlerinde bulundu. Kazasker oldu, Fatih Sultak Mehmet’in ilk saltanat yıllarında Paşa rütbesiyle padişahın vezirleri, hocaları arasına girdi. Hazır cevap, zarif ve çok bilgili olduğundan Pdişahtan daima iltifat görüyordu. Bir aralık Fatih’in gazabına uğrayarak Yedikule zındanına atıldı. İdam edilmek üzere iken yazdığı Kerem redifli kasidesi sayesinde ölümden kurtuldu. Bursa’ya sürüldü. 2 Beyazıt zamanında sancakbeyi bulunduğu Bursa’da öldü.

 

Ahmet Paşa Kimdir? Hayatı, Biyografisi ve Eserleri
Ahmet Paşa Biyografisi

Ahmet Paşa’nın edebi kişiliği, edebiyatı, eserleri

Ahmet Paşa; Şeyhi’Den sonra yetişen en kuvvetli divan şairi, Baki’ye gelinceye kadar geçen dönemin şairler sultanı sayılır. Kendinden önceli şairlerde görülen gereksiz imale ve zihaf gibi aruz kusurlarından arınmış ahenkli, işlen bir dişi vardır. Din dışı, tasavvuf dışı konuları, canlı aşkı, gündelik hayat zevklerini üstün bir söyleyiş güzelliğiyle anlatır. Şiirleri divan şiirinin gelişmesine yol açmış etkisi zamanından, Tanzimat şairlerimize kadar süregelmiştir. Çağdaşı Ali Şir Nevai’ye nazireler söylemiş; yalnız Anadolu’da değil, İran ve Türkistan’da bile büyük bir şöhret kazanmıştır. İsmini ölümsüzleştiren tek eseri Divan‘ıdır. Bu divanda çoğunlukla gazeller, sonraki yüzyıllarda şarkı adını alacak olan murabbalar, tuyuğlar, kasideler yer alır.

Takip Et
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör