Destekleme ve Yetiştirme Kursu DYK Planları İndir

Destekleme ve yetiştirme kursu için açılmış en güncel yıllık çalışma planlarını word belgesi formatında indirebilirsiniz. 2023-2024 Destekleme ve yetiştirme kursu yıllık planları, dokümanları çalışma kağıtları indir. Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, lise dyk kurs planları. DYK Planları güncel ve yeni müfredata uygun olarak hazırlanarak paylaşılmaktadır. İlkokul, ortaokul ve lise için hazırlanmış yaz kursu planlarını ders bazında indirebilirsiniz. 2023-2024 MEB müfredatı ve çalışma takvimine göre hazırlanan destekleme kursu yıllık planları branş bazında aşağıda sıralanmıştır.

İstediğiniz dersi seçerek o dersin DYK yıllık planlarını ve gerekli diğer evrakları indirebilirsiniz.

Destekleme ve Yetiştirme Kursu DYK Planları 2023-2024

Türkçe DYK Destekleme Kursu Planları 2023-2024 Matematik DYK Destekleme Kursu Planları 2023-2024 Fen Bilimleri DYK Destekleme Kursu Planları 2023-2024 İngilizce DYK Destekleme Kursu Planları 2023-2024 Sosyal Bilgiler DYK Destekleme Kursu Planları 2023-2024 İnkılap Tarihi DYK Destekleme Kursu Planları 2023-2024 Din Kültürü DYK Destekleme Kursu Planları 2023-2024 Türk Dili ve Edebiyatı DYK Destekleme Kursu Planları 2023-2024 Coğrafya DYK Destekleme Kursu Planları 2023-2024 Fizik DYK Destekleme Kursu Planları 2023-2024 Kimya DYK Destekleme Kursu Planları 2023-2024 Biyoloji DYK Destekleme Kursu Planları 2023-2024 Beden Eğitimi DYK Destekleme Kursu Planları 2023-2024

Destekleme ve Yetiştirme Kursları  (DYK) – Sıkça Sorulan Sorular

  • Kurslarda sınıf mevcudu kaç öğrenci/kursiyerden oluşur?

Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20’den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 24’e kadar çıkarılabilir.

  • DYK’larda günlük kurs saatleri nasıldır?

Kurs saatleri kurs merkezlerinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın farklı günlerine dağıtılabilir. Ancak, ortaöğretim kurumları hariç bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz.

  • Destekleme ve yetiştirme kurslarının hizmet puanı eklenmesi nerede yapılır?

Destekleme ve yetiştirme kurslarındaki hizmet puanı eklenmesi İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İnsan Kaynakları birimlerince aylık yada dönemlik yapılmaktadır.

  • Öğretmenler kurslarda bir haftada toplam kaç saate kadar derse girebilecektir?

Öğretmenler okulda girdiği dersler dâhil haftada toplam 40 saate kadar ders verebilecektir. Örneğin bir öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa 19 saate kadar, okulda haftada 30 saat derse giriyorsa 10 saate kadar derse girebilecektir.

  • Kurslar hangi derslerden açılır?

Kurslar, ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde Bakanlıkça belirlenen derslerden açılır.

  • Öğrencilerin kurslara devam etmesi zorunlu mudur?

Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin/kursiyerlerin devamları zorunludur. Kurslarda okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5’ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinir.