Edebiyat dersinde yer alan konuların özgün anlatımları ve edebiyat dersiyle ilgili dokümanların yer aldığı bölüm.

ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Olay çevresinde gelişir. 2. Yapı unsurları vardır(olay, kişi, zaman, yer). 3. Yazar eserini oluştururken ilahi, kahraman gözlemci bakış açısını kullanır. 4. Betimleme, öyküleme vb.…