İlkokuma yazma öğretimi için gerekli tüm dokümanlar. 1. sınıf ilk okuma yazma öğretimi için etkinlikler, çalışma kağıtları, ödevler, belge, dosya ve dokümanlar. 1. sınıfta okumayı öğretme etkinlikleri, çalışmalarının tamamını buradan bulabilirsiniz. 1. Sınıf Çizgi Çalışmaları 1. Grup Harfler (elakin) 2. Grup (omutüy) 3. Grup (örıdsb) 4. (zçgşcp) 5. Grup (hvğfj)