TEOG İle İlgili Okul Müdürlüklerinin Yapması Gerekenler

teogTEOG sınavı ile ilgili olarak okul müdürleri, müdürlükleri tarafından tercih ve yerleştirme sırasında yapılacak işlemler nelerdir? Ortaokul ve Lise okul müdürlerinin, müdürlüklerinin TEOG tercih ve yerleştirmeleri sırasında hangi işlemleri yapması gerekmektedir?

TEOG Sonuçlarının açıklanması, TEOG puanlarının belli olması, TEOG Tercih ve Yerleştirme işlemleri sırasında ortaokul ve lise müdürlerinin, müdürlüklerinin yapacağı, yapması gereken işlemler bulunmaktadır. Bu işlemler Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu TEOG Kılavuzunda aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
a) e-Okul ve https://oges.meb.gov.tr internet sayfasında yer alan duyurular takip edilerek

açıklamalar doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır.

b) Zamanında girilmeyen, yanlış yapılan, eksik kalan ya da elektronik onay işleminden

sonra bildirilen değişiklik talepleri hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır.

1.6.1. Ortaokul Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler:

a) Öğrencilerin tercih ve talep başvurularını onaylamak üzere en az bir yetkili görevlendirmek,

b)Tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili velileri bilgilendirmek, isteyen veliye tercih ve yerleştirme e-kılavuzunun çıktısını vermek,

c) Tercih işlemlerini öğrenci velisinin doldurduğu Ek-1’deki “ Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu”na bağlı kalarak Tercihi 10-16 Temmuz 2015 tarihinde yapmak,

ç) Elektronik ortamda onaylanan bilgilerin yazıcıdan 2 (iki) nüsha çıktısını alarak veliye de imzalattıktan sonra 1 (bir) nüshasını okulda saklayarak 1 (bir) nüshasını imza karşılığı veliye vermek,

d) Kendi okulunun öğrencilerinin yanı sıra il içi ya da il dışından müracaat eden her öğrencinin tercih ve talep başvurularını onaylamak,

e) Tercih yapması gereken tüm öğrencilerin tercih başvurularını kontrol ederek yapmayanları bilgilendirmek.

f) Tercih yapmama nedenlerini (özel okula devam edecek, askeri lisede öğrenim görecek, yurt dışında öğrenci) e-okul sistemine işlemek.

g) Genel ilköğretim programını takip eden özel eğitim ihtiyacı olan 8. sınıf öğrencilerini, sürece ilişkin iş ve işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla, okulun bulunduğu bölgede hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirmek.

1.6.2. Ortaöğretim Okul Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler:

a) YEP ile öğrenci alan pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı

olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilere İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre rehberlik yapmak,

b) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25’inci maddesine göre kurulan “Kontenjan

Belirleme Komisyonu” nca tespit edilen kontenjanları elektronik ortama süresi içerisinde işlemek,

c) Pansiyonlu ortaöğretim kurumlarınca ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında Parasız

Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre pansiyonda barındıracağı parasız yatılı öğrenci kontenjanını cinsiyete göre elektronik ortama süresi içerisinde işlemek.

d) Güzel sanatlar ve spor liselerine müracaat eden öğrencilerin yerleştirmeye esas puanlarını e-okul sistemine işlemek.

ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ, İL/İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONUNCA YAPILACAK İŞLEMLER
a) Genel ilköğretim programını tamamlayan ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerden özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ile kaynaştırma yoluyla eğitime yönlendirilenleri, okul müdürlükleri ile işbirliği yaparak engel durumu ve özellikleri, ikamet adresleri dikkate alınarak her bir şubede iki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci olacak şekilde ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlamak,

b) Genel ilköğretim programını tamamlayan ve herhangi bir ortaöğretim kurumuna ya da açık liseye yerleştirilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bir başka ortaöğretim kurumuna nakli ile ilgili iş ve işlemleri velisinin yazılı başvurusu doğrultusunda belirlenen kayıt ve nakil dönemi içerisinde yürütmek,

c) Genel ilköğretim programını tamamlayan ve herhangi bir ortaöğretim kurumuna ya da açık liseye yerleştirilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden, özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ile kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam edemeyeceklerin ortaöğretim kademesindeki gündüzlü veya yatılı özel eğitim okul/kurumlarına geçişler ile ilgili iş ve işlemlerin velisinin yazılı başvurusu doğrultusunda yürütülebilmesi için il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu ile işbirliği yapmak.

ç) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin kaynaştırma yoluyla eğitimlerini sürdürmeleri ön görülen okul/kurumlara erişimini sağlamak üzere gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması hususunda okul müdürlükleri ile işbirliği yapmak.

d) Komisyon tarafından ortaöğretim kurumunda kaynaştırma yoluyla eğitime erişimi sağlanan öğrencilerin velileri ile il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunu bilgilendirmek.

1.8. ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

a) Genel ilköğretim programına devam eden özel eğitim ihtiyacı olan 8. sınıf öğrencilerinin uygun ortaöğretim kurumlarına geçişleri ile ilgili değerlendirmeyi yapmak. Bu kapsamda kaynaştırma yoluyla eğitim alacaklar ile özel eğitim okul/kurumuna devam edecek öğrenciler için özel eğitim değerlendirme kurulu raporu düzenleyerek uygun ortaöğretim kurumuna yönlendirmek.

b) Öğrenciler ile ilgili hazırlamış olduğu özel eğitim değerlendirme kurulu raporunu il/ilçe özel eğitim hizmetleri kuruluna göndermek.

c) Öğrencilere, ailelerine, okul müdürlüklerine yerleştirme ve nakil ile ilgili iş ve işlemler hakkında bilgi vermek.

1.9. ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İL/İLÇE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ KURULUNCA YAPILACAK İŞLEMLER

a) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme/nakilleri ile ilgili işlemleri il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları işbirliği ile yürütmek.

b) Özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitime devam edecek öğrencilerin engel durumu ve özellikleri ile ikamet adreslerini dikkate alarak gidebilecekleri okul/kurumları il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna bildirmek.

c) İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca ortaöğretim kurumunda kaynaştırma yoluyla eğitime erişimi sağlanan öğrencilerin bilgilerini MEBBİS RAM modülüne işlemek.

ç) Özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitime devam edemeyeceklerin ortaöğretim kademesindeki gündüzlü özel eğitim okullarına/ kurumlarına yerleştirmesi/nakilleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

d) Ortaöğretim kademesindeki yatılı özel eğitim okullarına/ kurumlarına devam edecek öğrencilerin bilgilerini Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletmek üzere milli eğitim müdürlüklerine bildirmek.

e) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin kaynaştırma yoluyla eğitimlerini sürdürmeleri ön görülen okul/kurumlara erişimini sağlamak üzere gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması hususunda il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna bilgi vermek.

Takip Et
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör