Edebiyat Ders Notları, Edebiyat yazıları, Edebiyat LYS, Edebiyat çıkmış sorular, Edebiyat Özgün yazılar

ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Olay çevresinde gelişir. 2. Yapı unsurları vardır(olay, kişi, zaman, yer). 3. Yazar eserini oluştururken ilahi, kahraman gözlemci bakış açısını kullanır. 4. Betimleme, öyküleme vb.…

Sözlü Edebi Türler: SÖYLEV (NUTUK, HİTABET) Bir topluluğa heyecan vermek veya belirli bir düşünceyi aşılamak için yapılan konuşmalara “söylev (nutuk, hitabet)” denir. Arapça “nutk” sözcüğünden dilimize geçen “nutuk”, “söz, söz söyleme işi” anlamlarına gelir. Türkçede bu sözcük…

Düz        Yazı Türleri: Makale: Bilim, kültür sanat vb. konularda uzman kişiler tarafından yazılır. Roman: Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayların yer kişi ve zamana bağlı kalarak ayrıntılarıyla yazıldığı yazılardır.…

Cumhuriyet Edebiyatı Genel Özellikler-Akımlar-Şairler-Yazarlar * Aruz ölçüsü bırakılmıştır.Serbest ölçü ve hece ölçüsükullanılmıştır. * Dilde sadeleşme hareketi başarıya ulaşmış ve İstanbul Türkçesi esas alınmaya başlanmıştır. * Edebiyatımız İstanbul aydınlarının tekelinden kurtulmaya başlanmıştır. Anadolu’dan aydın…

Kaynağını geleneklerden, halkın kültüründen alan bir edebiyattır. Halk Edebiyatı,İslamiyet öncesi sözlü edebiyatın uzantısıdır. Halkın yarattığı sözlü eserlerden oluşur. Dil, biçim, konular, duyarlıklar bakımından halk kültürüne sıkı sıkıya bağlıdır.   Halk…