Edebiyat Ders Notları, Edebiyat yazıları, Edebiyat LYS, Edebiyat çıkmış sorular, Edebiyat Özgün yazılar

Charles Bukowski (16 Ağustos 1920 – 9 Mart 1994), asıl adı Heinrich Karl Bukowski olan Amerikalı yazar ve şair. Yapıtlarında bazen Henry Chinaski ismini de kullanmıştır. Hayatının çoğunu ABD’nin Los Angeles şehrinde geçirmiştir. Eserlerinde genellikle toplum dışı insanları ve…

ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Olay çevresinde gelişir. 2. Yapı unsurları vardır(olay, kişi, zaman, yer). 3. Yazar eserini oluştururken ilahi, kahraman gözlemci bakış açısını kullanır. 4. Betimleme, öyküleme vb.…

Sözlü Edebi Türler: SÖYLEV (NUTUK, HİTABET) Bir topluluğa heyecan vermek veya belirli bir düşünceyi aşılamak için yapılan konuşmalara “söylev (nutuk, hitabet)” denir. Arapça “nutk” sözcüğünden dilimize geçen “nutuk”, “söz, söz söyleme işi” anlamlarına gelir. Türkçede bu sözcük…

Düz        Yazı Türleri: Makale: Bilim, kültür sanat vb. konularda uzman kişiler tarafından yazılır. Roman: Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayların yer kişi ve zamana bağlı kalarak ayrıntılarıyla yazıldığı yazılardır.…