0

1913 yılında hükümeti Bâb-ı Âli Baskını ile ele geçiren İttihat ve Terakkiciler darbeye aşağıdakilerden hangisini gerekçe göstermişlerdir?

A) Ağır vergiler
B) Padişahı değiştirme isteği
C) Millet egemenliğini hâkim kılma amacı
D) Edirne’yi kurtarma düşüncesi
E) Trablusgarp’a müdahale edilmesi gereği

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 11 Eylül 2023