0

Anadolu Selçuklularının yıkılma sebeplerinden hangisi iç siyasi çekişmelerden kaynaklandığını ifade etmektedir?

A) ösedağ savaşı sonrasında başlayan Moğol istilası
B) Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaşılması sonucu yaşanan taht kavgaları
C) Fethedilen yerlerde yaşayan gayrı müslim halkın isyan etmesi
D) Haçlı seferleriyle yürütülen mücadeleler

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 22 Ekim 2023