0

Anne sütüyle beslenen çocuklar aşağıdaki hastalıklardan hangisine yakalanmazlar?

A) Suçiçeği

B) Öksürük

C) Nezle

D) İshal

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 19 Eylül 2023