0

Aşağıda verilenlerden hangileri ekosistemin biyotik faktörlerini ifade eder?

A) Toprak – Su – Güneş
B) Üretici-Tüketici -Ayrıştırıcı
C) Su – Işık – Bitki
D) Bitki – Hayvan – Toprak
E) Mineral – Vitamin – Su

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 14 Ağustos 2023