0

Aşağıda verilenlerden hangisi iletişimsizliğe neden olan durumlardan biridir?

A) Selam vermek
B) Soru sormak
C) Etkili dinlemek
D) Yargılayıcı konuşmak

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 22 Ekim 2023