0

Aşağıdaki askeri kurumlardan hangisinin ortaya çıkmasında Batı etkisi görülmez?

A) Yeniçeri Ocağı
B) Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun
C) Nizam-ı Cedit Ocağı
D) Mekteb-i Tıbbiye
E) Mekteb-i Harbiye

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 11 Eylül 2023