0

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime birden çok yapım eki almıştır?

A) Deniz kenarında balıkçıları izledim.

B) Yalancı insanları kimse sevmez.

C) Geçimlerini odunculuk yaparak sağlıyorlardı.

D) Ayakkabılıktan terliklerimi verir misin?

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 19 Eylül 2023