0

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çekmek” kelimesi “güç durumlara dayanmak, katlanmak” anlamında kullanılmıştır?

 

 

 
A) Çocukluğundan beri bu hastalığı çekiyor.
B) Tartıda tam kırk beş kilo çekti.
C) Sandalyeleri masanın etrafına çekiyor.
D) Arızalanan aracımı yolun sağına çektim.

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 19 Eylül 2023