0

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?
A) Bugün Elazığ’a gideceğim.
B) En büyük şehir İstanbul’dur.
C) Esma’ları da çağırmalısın
D) Serkan’ın abisi askerden gelmişti.