0

Aşağıdaki ekolojik birimler küçükten büyüğe sıralandığında üçüncü sırada hangisi olur?

A) Popülasyon
B) Komünite
C) Biyosfer
D) Ekosistem
E) Biyom

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 14 Ağustos 2023