0

Aşağıdakilerden hangisi 31 Mart Vakası’nın bastırılmasında yer almamıştır?

A) Avcı Taburu
B) Binbaşı Enver
C) Mahmut Şevket Paşa
D) Hareket Ordusu
E) Mustafa Kemal

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 11 Eylül 2023