0

Aşağıdakilerden hangisi biyokaçakçılığın verdiği zararlardan biri değildir?

A) Canlı türlerinde birey sayısında giderek azalma
B) Ekosistem içerisindeki dengenin bozulması
C) Popülasyon sayısının azalması
D) Ekonomik kayıplara sebep olma
E) Biyoçeşitliliği arttırma

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 14 Ağustos 2023