0

Aşağıdakilerden hangisi canlıların yeryüzü dağılışını etkileyen abiyotik faktörlerden değildir?

A) Işık
B) Parazit
C) Sıcaklık
D) pH
E) Toprak yapısı

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 14 Ağustos 2023