0

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti ile Rusya arasında ittifak antlaşması özelliği taşımaktadır?

A) Küçük Kaynarca Antlaşması
B) Hünkâr İskelesi Antlaşması
C) Yaş Antlaşması
D) Ayastefanos Antlaşması
E) Edirne Antlaşması

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 11 Eylül 2023