0

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin nedenlerinden biri değildir?

A) Aydınların etkisi
B) Amerika’daki gelişmeler
C) Sendikal faaliyetler
D) Ekonomik sorunlar
E) Sınıflar arası eşitsizlik

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 11 Eylül 2023