0

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin kısa sürede büyümesinin, coğrafi konumuyla ilgili bir açıklamadır?

A) Devlet adamlarının tecrübeli olması
B) Güçlü ordular kurmaları
C) Bizans sınırına yakın kurulması
D) Adalet ve hoş görü politikası uygulamaları

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 22 Ekim 2023