0

Belirli bir bölgede yaşayan aynı türden birey topluluğuna popülasyon denir.

Aşağıdakilerden hangisi popülasyonu ifade etmez?

A) Ankara’nın tiftik keçileri
B) Karadeniz’ deki balıklar
C) Köyceğiz’deki sığla ağaçları
D) Isparta’daki kasnak meşeleri
E) Konya’daki Karaman koyunları

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 14 Ağustos 2023