0

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplumla devlet arasındaki aracılardan birisi değildir?

A) Lonca
B) Âyan
C) Yerel eşraf
D) Ulema
E) Defterdar

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 11 Eylül 2023