0

Aşağıdakilerden hangisinin bir iç sorunken dış soruna dönüşme özelliği yoktur?

A) Sırp İsyanı
B) Yunan İsyanı
C) Azınlık hakları
D) Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı
E) Sened-i İttifak’ın imzalanması

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 11 Eylül 2023