0

Kavalalı Mehmet Ali Paşa;

– Napoleon’a karşı Osmanlı Devleti tarafından Mısır’a gönderilen Türk askerlerinden biridir.- 1805’te Mısır valisi olmuştur.

– Kısa sürede güçlenmiş, Osmanlı’nın Selanik ve Kavala valiliklerine tayinini kabul etmemiş, Mısır’da kalmıştır.

– Mora İsyanı’nı bastırmak için padişahtan gelen yardım isteğini şartlı kabul etmiştir.

Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Mehmet Ali Paşa Mısır’da etkili olmuştur.
B) Mısır halkı Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımından etkilenmiştir.
C) Osmanlı Devleti bir isyanı bastırabilme gücünden yoksundur.
D) Osmanlı devlet otoritesi iyice zayıflamıştır.
E) Yerel güçler devlet içinde devlet olmaya çalışmaktadır.

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 11 Eylül 2023