0

1912’de Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ’ın saldırısıyla başlayan I. Balkan Savaşı’nı Osmanlı Devleti kaybetmiş ve Osmanlı’nın Tekirdağ ile İstanbul hariç Rumeli’de toprağı kalmamıştır.

Bu durum,

I. Osmanlı Devleti sınırları daralmıştır.

II. Osmanlıcılık düşüncesi önem kaybetmiştir.

III. Osmanlı Devleti’ndeki Müslüman-Gayrimüslim nüfus oranı değişmiştir.

yargılarından hangilerini doğrulamaktadır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 11 Eylül 2023