0

II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesi sonrası 1909 yılında Kanun-i Esasi’de önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan bazıları;

• Padişah mecliste anayasaya bağlılık yemini edecek.

• Hükümet meclise karşı sorumlu olacak.

• Hükümet güvenoyu almak zorunda olacak.

• Padişahın kişileri sürgün yetkisi olmayacak. şeklindedir.

Bu düzenlemeler aşağıdakilerden hangisi yönünde atılmış adımlardır?

A) Monarşinin güçlenmesi
B) Laik devlete geçiş
C) Demokratik anlayış
D) Saltanatın sona ermesi
E) Yerel yöneticilerin güçlenmesi

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 11 Eylül 2023