0

Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde halka baskı yapmamış, gelenek, inanç ve yaşantı açısından halka tam bir özgürlük sağlamıştır. Buna göre, Osmanlı Devleti’nin fethettiği bölgelerde kalıcı olması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A) Ekonomisini güçlü tutmasına
B) Devşirme sistemini uygulamasına
C) Adaletli ve hoşgörülü olmasına
D) Askeri güce önem vermesine

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 22 Ekim 2023