0

Çözmek ‘’ sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde ‘’ bağlamak ‘’ sözcüğünün zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?

A-Hediye paketinin ipini çözdü

B-Güneş buzları çözdü

C-Bulmacayı iki saatte çözdü

D-Öğretmenimiz sorunumuzu çözdü

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 19 Eylül 2023