0

Dârülaceze’nin varlığı Osmanlı Devleti için,

I. Bilime önem verdiği

II. Sosyal devlet olduğu

III. Demokratik esaslara göre yönetildiği

ifadelerinden hangilerine doğrudan ulaşmamızı sağlar?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 11 Eylül 2023