0

Aşağıda verilen,

I. Tarım ilaçları

II. Evsel atıklar

III. Yapay gübreleme

durumlardan hangileri su kirliliğine sebep olur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 14 Ağustos 2023