0

Aşağıda verilen,

I. Zehirli fabrika atıklarının arıtılması

II. Tarım ilacı kullanımının artırılması

III. Sulak alanların koruma altına alınması

durumlarından hangileri doğayı korumaya yönelik bir davranıştır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 14 Ağustos 2023